Typy domů

Celý projekt Ctěnický háj je navržený jako komplexní, vyvážený a funkční urbanistický koncept pro dlouhodobě udržitelnou prosperitu celého místa a komunity jeho obyvatel. Proto jej tvoří čtyři různá architektonická řešení domů, ve kterých si najde svůj vysněný domov opravdu každý. Jednotlivé typy domů jsou navržené s ohledem na jejich umístění v rámci celého projektu a reflektují tak nejen okolní průhledy, pozemky, pohyb slunce a efektivní využití prostoru, ale každý jednotlivě utváří harmonický celek moderní zástavby. Názvy, které jsme pro dané typy domů zvolili pak srozumitelně naznačují jejich dispozice i užitný záměr.

TETRIS XXL

Forma návrhu stavby je založena na čisté geometrii. Kvádr objektu je korunován sedlovou střechou. Proporce objektu berou inspiraci v klasických proporcích prvorepublikové zástavby ve staré části obce. Jedná se o přízemní stavbu s obytným podkrovím a přisazenou garáží s plochou střechou. Objemová čistota stavby je podpořena materiálovou jednoduchostí. Objekt má světlou strukturovanou omítku, střešní krytina je skládaná s barevností blížící se povrchu stěn. Sjednocení barevnosti stěn a střechy podtrhuje výraznou geometrickou formu staveb. Kontakt domu se zahradou a pohybem kolem něj je podpořen přírodními prvky fasády – dřevěné obklady, okenice, terasy, vše ze stejného druhu dřeva.

Vstup k objektu je z Hruškové ulice a těží maximum ze své orientace na západ. Do pozemku je osazen dvěma způsoby. V prvním případě je od komunikace odsazen o předprostor před garáží, ve druhém je osazen hranou garáže přímo na hranu ulice. Střídající se varianty podporují myšlenku pulzujícího veřejného prostoru.

Umístění: Severní strana areálu

TETRIS L

Stavba vychází ze stejných principů a uspořádání jako domy XXL. Rozdílem je ve velikosti – zatímco dům XXL je kategorizován jako 6+1, dům L je v kategorii 5+1. Domy L musí reagovat na více napojovacích bodů v území, a proto mají více variant uspořádání vztahu garáže a samotného objektu. Garáž je buď přímo v kontaktu s domem nebo je mezi domem a garáží vstupní kryté závětří. Nejvíce je zastoupená varianta s půdorysem tvaru L, tedy s umístěním garáže vedle domu. Druhou hlavní skupinu domů L tvoří posazení garáže vedle kratší strany objektu. Toto uspořádání má vzhledem k orientaci vstupu verzi s přisazenou garáží či verzi s vytvořením vstupní chodby kolem domu. V území se potom nachází ještě dílčí varianty vycházející z jednoho či druhého hlavního principu uspořádání.

Umístění: Mezi ulicemi Hrušková a Pod Vinoří

TETRIS S

Dům podporuje architektonický význam místa veřejného prostranství – Centrálního parku. Přestože je jeho forma obdobná, jako u řadového domu, vlastní struktura odpovídá spíše charakteru solitérních objektů spojených hmotou garáží. Do prostoru parku tak nevystupuje stavba jako bariéra, ale jako prostupná forma liniového profilu. Garáž je vždy umístěna na hranici pozemku a vlastní dům ustupuje dále od ulice.

Dům je založen na čisté geometrické formě krychle k níž je přisazen kvádr garáže. Nad domem i garáží je navržená plochá střecha. Parter domů je doplněn přírodními prvky teras, obkladů fasád a markýz.

Umístění: Podél Centrálního parku

Domy TETRIS S jsou kompletně vyprodány.

TETRIS ALLEY

Dvoupodlažní bytový dům s plochou střechou je koncipován jako „uzavírací objekt“ Ctěnického háje. Výrazným prvkem domu je 2. nadzemní podlaží, které svým objemem přesahuje přízemí. Kryté části přízemí pak slouží jako parkovací místa. Dominantní roli patra má prostor teras před jednotlivými byty. Výrazná linie lemující ustoupenou fasádu dává objektu působivý výraz. Terasy orientované na západ podtrhují užitnou hodnotu bytů. Osobitou tvář uliční linie domu dotvoří popínavé rostliny kopírující architektonický prvek ocelových lan napnutých do tvaru trojúhelníku, který je vizuálním leitmotivem celého projektu.

Pravidelný rytmus prvků budovy podpořený výsadbou stromů se odráží v názvu celého domu – ALLEY. Dominance této stavby v prostředí je podtržena řešením materiálů a jejich barevností, která kontrastuje se světlým výrazem rodinných domů. Hlavní hmota patra je v tmavém provedení obkladu fasády skládaným obkladem. Vnitřní prostor je oproti plášti navržen kontrastně, v provedení dřevěného obkladu stěn, stropu a terasového roštu. Přízemí má omítku ve světlejší šedé.

Umístění: Západní hranice areálu

Byty v bytovém domě TETRIS ALLEY jsou kompletně vyprodány.Chcete se o bydlení u Ctěnického háje dozvědět víc? Napište nám!

* Pole označená hvězdičkou jsou povinná