Typy domů


Architektonické řešení TETRIS XXL

Dům je navržen pro umístění na severní straně pozemku. Vstup k objektu je z jižní komunikací – ulice Hrušková. Vzhledem k tomu, že má objekt jižní vstup je navržen tak, aby vytěžil maximum západní orientace. Do pozemku je osazen dvěma způsoby. V prvním případě je od komunikace odsazen o předprostor před garáží, ve druhém je osazen hranou garáže přímo na hranu ulice. Střídající se varianty podporují myšlenku pulzujícího veřejného prostoru. Pro osazení domů je důležité podporování myšlenky s vrstevnatostí jednotlivých prostor – od veřejného až po zcela soukromí.

Vlastní forma návrhu stavby je založena na čisté geometrii staveb. Kvádr objektu je korunován sedlovou střechou. Proporce objektu berou inspiraci v klasickým proporcím prvorepublikové zástavby ve staré části obce. Jedná se o přízemní stavbu s obytným podkrovím a přisazenou garáží s plochou střechou. Objemová čistota stavby je podpořena materiálovou jednoduchostí. Objekt bude mít světlou strukturovanou omítku, střešní krytina bude skládaná s barevností blížící se povrchu stěn. Sjednocení barevnosti stěn a střechy podtrhne výraznou geometrickou formu staveb. Kontakt domu se zahradou a pohybem kolem něj je podpořen přírodnímu prvky fasády – dřevěné obklady, okenice, terasy, vše ze stejného dřevěného materiálů.

Architektonické řešení TETRIS L

Dům je navržen pro umístění v prostoru vymezeném ulicí Hrušková a jižní uzavírací komunikací. Vlastní stavba vychází ze stejných principů a uspořádání jako domy XXL. Rozdílem je velikost stavby. Zatímco dům XXL je kategorizován jako 6+1, dům L je v kategorii 5+1. Domy L musí reagovat na více napojovacích bodů v území. Mají proto více variant uspořádání vztahu garáže a objektu samotnému. Nejvíce je zastoupená varianta s umístěním garáže vedle domu, tedy půdorysný tvar L. Garáž je buď přímo v kontaktu s domem, nebo je mezi domem a garáží vstupní kryté závětří. Druhou hlavní skupiny domů tvoří posazení garáže vedle kratší strany objektu. Půdorysně se jedná o obdélníkový tvar. U toto uspořádání má vzhledem k orientaci vstupu verzi s přisazenou garáží či verzi s vytvořením vstupní chodby kolem domu. V území se potom nachází ještě dílčí varianty vycházející z jednoho či druhého hlavního principu uspořádání.

Architektonické řešení TETRIS S

Dům je navržen pro umístění v prostoru podél Centrálního parku. Má podpořit architektonický význam místa veřejného prostranství. Přestože je forma domu chápána jako řadový dům, jeho vlastní struktura odpovídá spíše charakteru solitérních objektů spojených hmotou garáží. Do prostoru parku tak nevystupuje stavba jako bariéra, ale jako prostupná rytmizující forma liniového profilu. Střídání objemu vlastního domu s nižší částí garáže je podpořeno pulsováním ve směru kolmém ke komunikaci. Garáž je vždy umístěna na hranici pozemku, vlastní dům ustupuje na pomyslnou stavební čáru.

Dům je založen opět na čisté geometrické formě krychle, k níž je přisazen kvádr garáže. Nad domem i garáží je navržená plochá střecha. Materiálově by stavba měla korespondovat se solitérními domy. Barevnost celé řady bude jednotná, může se v tonech lišit s barevností solitérů. Parter domů je opět doplněn přírodními prvky teras, obkladů fasád a markýz.

Architektonické řešení TETRIS ALLEY

Dům je navržen pro umístění v prostoru podél západní hranice území. Dle specifikace Územní studie je dům osazen jako „uzavírací objekt“. Hmota domu je dvoupodlažní s plochou střechou. Výrazným prvkem domu je stavba 2. nadzemního podlaží, která svým objemem přesahuje přízemí. Kryté části přízemí slouží pro umístění parkovacích míst. Dominantní roli patra nese prostor teras před jednotlivými byty. Jasná linie lemující ustoupenou fasádu dává objektu silný, a přitom velmi uklidňující výraz. Terasy orientované na západ ke Ctěnickému háji podtrhují velkou užitnou hodnotu bytů. Uliční fronta je zdůrazněna statickými trojúhelníkovými nosnými konstrukcemi. Pravidelný rytmus prvků podpořený výsadbou stromů se odráží v názvu celého domu – ALLEY. Dominance této stavby v prostředí je podtržena i materiálovým řešením. Materiály a jejich barevnost by měla kontrastovat se světlým výrazem rodinných domů. Hlavní hmota patra je navržená v tmavém provedení obkladu fasády skládaným obkladem. Vnitřní prostor lemujícího oválu je oproti plášti navržen kontrastně, v provedení dřevěného obkladu stěn, stropu a terasového roštu. Přízemí je navrženo v omítce světlejší šedé barvy, patro má levitovat nad hmotou přízemí.

Chcete se o bydlení u Ctěnického háje dozvědět víc? Napište nám!

* Pole označená hvězdičkou jsou povinná