Reflexe prostředí a architektonická struktura místa

Důležitou součástí projektu je ztvárnění architektonických a urbanistických zásad v kontextu místa. Při vlastním navrhováním je potřeba si uvědomit, že geomorfologie místa umožňuje různé pohledy na vytvořený prostor. Respektování architektonické hodnoty místa, hledání odrazů formy a výrazu okolí a jeho přenášení do vlastních návrhů vytváří kontinuitu prostoru, podporuje přirozenou orientaci člověka a zároveň se nesnaží zlomit identitu místa ve vztahu k těm, kteří jej užívají již po generace.

Projekt Ctěnický háj pracuje s několika základními kameny. Především je to celkový pohled na navrženou zástavbu. Vzhledem k existující odhledové rovině nad územím je třeba dbát na kontinuitu navrženého řešení s pohledem na stávající obec. Zapojení zeleně v tomto ohledu hraje velikou roli. Tvary domů a jejich pozice jsou k osám těchto výhledů kladena tak, aby netvořili bariéry v pohledu, ale zapadali do panoramatu obce. Tvarování většiny domů sedlovou střechou odkazuje na existenci příměstské zástavby, její detailní zpracování však více odkazuje na moderní charakter výstavby. Materiálová skladba jednotlivých objektů reflektuje přírodní charakter místa. Tlumené odstíny barev, užívání přírodních materiálů a zapojení zeleně do vlastní architektury jsou určujícími výrazovými prvky jednotlivých staveb.

Reflexe prostředí a architektonická struktura místa

Význam jednotlivých míst je určován architektonickým pojetím jednotlivých staveb. Důležité prostory návrhu jsou podtrženy i změnou dominance navržených staveb. Hlavní a nejvýraznější navržený objekt je bytový dům. Svou změnou měřítka, kompozicí a tvarovou výrazností určuje hlavu celému projektu. Jednoznačně říká, kde komplex začíná či končí, určuje v dálkových pohledech orientační bod a definuje pro budoucnost jasné rozhraní přírody a zástavby. Dalším důležitým akcentem návrhu je umístění kompaktní řady rodinných domů podél centrálního parku. Orientací svých zahrad pocitově rozšiřuje prostor a vytvoří kompaktní linie podél celého prostoru, jakési uzavření či vymezení z východní strany. Centrální část projektu je naplněna rozmanitou skladbou menších solitérních domů poskládaných tak, aby dali zaznít jednotlivým zahradám a vytvořili pocit, že jsou v nich schovány. Podél hrany Ctěnického potoka jsou umístěny větší rodinné domy s největšími pozemky. Zahrady domů spolu se zelení potoka tvoří výraznou pohledovou hmotu biokoridoru.

V neposlední řadě důležitým prvkem je průhled. Ten utváří první dojem uživatele veřejného prostranství i obyvatele místa. Skladba domů umožnuje průhledy z jednotlivých veřejných prostranství na další. Projekt zapojuje v průhledech krásné scenérie přiléhající přírody. V neposlední řadě umožňuje uživatelům domů tyto průhledy vnímat již z pozice svých obytných místností.

Chcete se o bydlení u Ctěnického háje dozvědět víc? Napište nám!

* Pole označená hvězdičkou jsou povinná