Reflexe prostředí a architektonická struktura místa

Důležitou součástí projektu je ztvárnění architektonických a urbanistických zásad v kontextu místa. Při vlastním navrhování je potřeba si uvědomit, že geomorfologie místa umožňuje různé pohledy na vytvořený prostor. Respektování architektonické hodnoty místa, hledání odrazů formy a výrazu okolí a jeho přenášení do vlastních návrhů vytváří kontinuitu prostoru, podporuje přirozenou orientaci člověka a zároveň se nesnaží zlomit identitu místa ve vztahu k těm, kteří jej užívají již po generace.

Projekt Ctěnický háj pracuje s několika základními kameny. Především je to celkový pohled na navrženou zástavbu. Je třeba dbát na kontinuitu navrženého řešení z pohledu stávající obce. Zapojení zeleně v tomto ohledu hraje velkou roli. Tvary domů a jejich pozice jsou navržené tak, aby netvořili bariéry v pohledu, ale zapadali do panoramatu obce. Tvarování většiny domů sedlovou střechou odkazuje na existenci příměstské zástavby, její provedení však odkazuje na moderní charakter výstavby. Materiálová skladba jednotlivých objektů reflektuje přírodní charakter místa. Tlumené odstíny barev, užívání přírodních materiálů a zapojení zeleně do vlastní architektury jsou určujícími výrazovými prvky jednotlivých staveb.

Reflexe prostředí a architektonická struktura místa

Význam jednotlivých míst je určován architektonickým pojetím budov. Důležité prostory návrhu jsou podtrženy také změnou dominance navržených staveb. Hlavní a nejvýraznější objekt je bytový dům u retenční nádrže. Změnou měřítka, kompozicí a tvarovou výrazností určuje hlavu celému projektu. Jednoznačně říká, kde komplex začíná či končí, určuje v dálkových pohledech orientační bod a definuje pro budoucnost jasné rozhraní přírody a zástavby. Dalším důležitým akcentem návrhu je umístění kompaktní řady rodinných domů podél centrálního parku. Orientací svých zahrad pocitově rozšiřuje prostor a tvoří kompaktní linie podél celého prostoru, jakési uzavření či vymezení z východní strany. Centrální část projektu je naplněna rozmanitou skladbou menších solitérních domů poskládaných tak, aby dali vyniknout jednotlivým zahradám a vytvořili pocit, že jsou v nich schovány. Podél linie Ctěnického potoka jsou pak umístěny větší rodinné domy s největšími pozemky. Zahrady domů spolu se zelení u potoka tvoří výraznou pohledovou hmotu biokoridoru.

V neposlední řadě je důležitým prvkem průhled. Ten utváří první dojem uživatele veřejného prostranství i obyvatele místa. Skladba domů umožnuje průhledy z jednotlivých veřejných prostranství na další. Projekt v průhledech také zapojuje krásné scenérie přiléhající přírody. Obyvatelům domů umožňují tyto průhledy vnímat okolí již z pozice svých obytných místností.

Reflexe prostředí a architektonická struktura místa


Chcete se o bydlení u Ctěnického háje dozvědět víc? Napište nám!

* Pole označená hvězdičkou jsou povinná